در جستجوی راهی نو و قاب ناتمام در ۱۰ روز باعکاسان

 

به گزارش روابط عمومی هفتمین همایش ۱۰ روز باعکاسان ایران، برنامه های "در جستجوی راهی نو" و "قاب ناتمام" دو برنامه جدید است که در هفتمین همایش ۱۰ روز با عکاسان در بخش ویژه برگزار می شود.

بخش ویژه ی ۱۰ روز با عکاسان ایران از چهارمین دوره با برنامه "نگاه شخصی" شکل گرفته که در این دوره دو برنامه "در جستجوی راهی نو" و "قاب ناتمام" نیز به بخش ویژه اضافه شده است و مکمل برنامه در مسیر نگاه شخصی است.

ادامه مطلب

هفتمین همایش ۱۰روز با عکاسان با رویکرد چهره ایران برگزار می شود

به گزارش روابط عمومی هفتمین همایش ۱۰ روز با عکاسان، مجید ناگهی دبیر همایش گفت: در ادامه رویکردهای دوره های پیشین، "چهره ایران" به عنوان رویکرد هفتمین همایش انتخاب شده است.

ناگهی افزود: همایش ۱۰ روز با عکاسان از آغاز با عنوان کلی "عکاسی، فرهنگ، جامعه" به  منظور تاکید بر تعامل عکاسی، فرهنگ و جامعه و بررسی و مطالعه این تعامل برگزار شده است و هر دوره با توجه به ضرورت ها و شرایط عکاسی و فرهنگی، اجتماعی جامعه و توجه به فرایند عکاسی در جهان، رویکردی با نظر اعضای شورای علمی تعیین می شود و "چهره ایران" به عنوان رویکرد هفتمین همایش ۱۰ روز با عکاسان انتخاب شده است.

ادامه مطلب

ثبت نام کارگاههای ششمین دوره ۱۰ روز با عکاسان

 

ثبت نام کارگاه‌های آموزشی ششمین همایش ۱۰ روز با عکاسان در سایت این همایش به نشانی http://10days.nips.org.ir آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی ششمین همایش ۱۰ روز با عکاسان، هفت کارگاه آموزشی در ششمین همایش ۱۰ روز با عکاسان در خانه هنرمندان ایران برگزار می شود و علاقمندان برای شرکت در این کارگاه‌ها می توانند در سایت همایش به نشانی ۱۰days.nips.org.ir   شرایط شرکت را مطالعه و ثبت نام کنند.

ادامه مطلب

معرفی شورای علمی شش دوره ۱۰ روز با عکاسان

 

اعضای شورای علمی ششمین دوره ۱۰ روز با عکاسان معرفی شدند.
به گزارش روابط عمومی ششمین دوره ۱۰ روز با عکاسان، ساعد نیک ذات اعضای شورای علمی ششمین دوره ۱۰ روز با عکاسان را معرفی کرد.
شهاب الدین عادل؛ مدیر علمی و عضو شورای علمی و مهدی مقیم نژاد، اسماعیل عباسی، محمد مهدی رحیمیان، محمد خدادادی مترجم زاده، محمدرضا شریف زاده و مریم کهوند اعضای شورای علمی ششمین دوره ۱۰ روز با عکاسان هستند.

ادامه مطلب

مدیران ششمین ۱۰ روز با عکاسان معرفی شدند

مدیران ششمین دوره ۱۰ روز با عکاسان ایران از سوی دبیر این همایش معرفی شدند
ه گزارش روابط عمومی ششمین دوره ۱۰ روز با عکاسان ایران، ساعد نیک ذات؛ مدیران ستاد برگزاری ششمین دوره ۱۰روز با عکاسان را منصوب کرد.
دکتر شهاب الدین عادل؛ مدیر شورای علمی، مهدی وثوق نیا؛ مدیر هنری، مریم منصوری؛ مدیر اجرایی، مجید فروغی؛ مدیر رسانه ای، آرش کریمی؛ مدیر بخش نگاه شخصی و جاوید نیکپور؛ مدیر رسانه

ادامه مطلب

مقالات دیگر...